Thứ Tư, Tháng Sáu 20, 2018
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Video
Album ảnh
Images1685951_chienthang_25-09-2009-02-22-37
Phong trào Olympic quốc tế
Hoàn thiện phương án tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội TDTT toàn quốc
Hoàn thiện phương án tổ chức Hội khỏe Phù Đổng và Đại hội TDTT toàn quốc
10/08/2015 09:30

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) và Đại hội Thể dục, thể thao (TDTT) toàn quốc.

Đối với HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2016, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức HKPĐ theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý hoàn thiện phương án tổ chức theo hướng cân nhắc việc có một số nội dung thi đặc trưng theo vùng, miền nhằm động viên, khuyến khích phong trào ở một số vùng, địa phương thường xuyên không đạt thành tích cao trong các Hội khỏe trước đây.

Về đối tượng thi đấu, HKPĐ toàn quốc chỉ dành cho học sinh phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và học sinh học phổ thông tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hóa.

Đối với học sinh các trường năng khiếu TDTT, các trung tâm huấn luyện TDTT, các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp về lâu dài không thuộc đối tượng tham dự HKPĐ toàn quốc mà sẽ tham gia các giải trẻ quốc gia của từng môn thể thao theo lứa tuổi học sinh do ngành thể dục, thể thao tổ chức. Tại HKPĐ 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục Thể dục, thể thao) chủ trì nội dung thi đấu đối với các đối tượng này.

Về định hướng tổ chức HKPĐ các kỳ tiếp theo, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục nghiên cứu việc đổi mới công tác tổ chức để HKPĐ các cấp và toàn quốc thực sự là phong trào thu hút đông đảo học sinh phổ thông tham gia một cách thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; đồng thời đề xuất phương án kết hợp HKPĐ (từ các cấp đến toàn quốc) với Đại hội TDTT các cấp để có thể triển khai ngay từ Đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII.

Đại hội TDTT toàn quốc dành cho thi đấu thể thao thành tích cao

Đối với Đại hội TDTT, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương liên quan hoàn thiện Đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, trong đó lưu ý hoạt động thi đấu thể thao tổ chức ở phạm vi toàn quốc là thể thao thành tích cao, tổ chức theo mô hình của các giải thi đấu thể thao, các đại hội thể thao quốc tế; cân nhắc tên gọi phù hợp để phản ánh đúng tính chất của hoạt động thi đấu thể thao thành tích cao và chỉ tổ chức ở các địa phương có đủ cơ sở vật chất thể thao cũng như các điều kiện bảo đảm khác để phục vụ thi đấu.

Còn Đại hội TDTT các cấp tập trung dành cho hoạt động thi đấu TDTT quần chúng, biểu dương phong trào và lực lượng. Cân nhắc phương án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc dành cho hoạt động thi đấu TDTT quần chúng. Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, nghiên cứu việc hoàn thiện công tác tổ chức theo hướng kết hợp thể thao với văn hóa cho các lứa tuổi và cân nhắc tổ chức đến phạm vi vùng./. (VGP News)

 

   Login