Thứ Tư, Tháng Sáu 20, 2018
Search

Tin Thể thao trong nước

Tin tức thể thao quốc tế

Con số và sự kiện

Sea Games

Thông báo


Thể thao quốc tế
Thể thao Việt Nam
Los Angeles, Budapest và Paris bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình ứng cử cho năm 2024
Los Angeles, Budapest và Paris bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình ứng cử cho năm 2024
14/02/2017 14:59

Los Angeles, Budapest và Paris vừa bước vào giai đoạn cuối cùng của quá trình ứng cử đăng cai Olympic 2024. Bằng việc nộp Hồ sơ ng cử Giai đoạn 3: "Tổ chức Thế vận hội, Trải nghiệm và Di sản địa điểm" vào mốc thời hạn xác định 3/2/2017, ba Thành phng cử viên cạnh tranh để tổ chức Thế vận hội Olympic vào năm 2024 đang chuyển sang giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh đua. Cuộc bầu chọn thành phố đăng cai năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 13/9 tại thành phố Lima, Peru.

 “Đây là một trong những cột mốc quan trọng nhất cho những Thành phng viên và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC). Với việc nộp hồ sơ thứ ba này, chúng ta có thể cân nhắc mỗi dự án một cách toàn diện,” Trưởng Ban Thẩm định của IOC ông Frank Fredericks nói. “Kể từ khi phát động Quá trình Ứng cử, chúng tôi đã có những cuộc hội thoại thường xuyên với các thành phố và đã trực tiếp chứng kiến cách hình thành các dán. Sự hứng khởi đang tiếp tục gia tăng khi chúng ta tiến gần đến giai đoạn cuối của cuộc tranh đua”. Ông kết luận: “Tất cả chúng ta đều học hỏi và thụ hưởng từ triết lý mới được thúc đẩy bởi Chương trình Nghị sự Olympic 2020, và cá nhân tôi rất mong muốn được tham quan ba thành phnày vào mùa Xuân này.”

Chương trình Nghị sự Olympic 2020 đã xây dựng Quá trình Ứng cử xung quanh một cuộc đối thoại mở giữa các thành phố ứng viên và IOC. IOC đang hỗ trợ từng thành phố phát triển giá trị riêng của họ dựa trên di sản, sự phát triển bền vững, và sự liên kết với các kế hoạch phát triển lâu dài của thành phố/khu vực.

Ủy ban Thẩm định của IOC sẽ tham quan thành phố Los Angeles (23-25/4), thành phố Budapest (10-12/5), và thành phố Paris (14-16/5), trước khi công bố báo cáo cuối cùng cho tất cả các Ủy viên IOC, và công khai trước “Cuộc họp thông báo Thành phố Ứng viên năm 2024 cho các Ủy viên IOC và các Liên đoàn Thế giới Olympic Mùa Hè” vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2017.

Ủy ban Thẩm định sẽ dành ba ngày ở mỗi thành phố và sẽ lần đầu tiên thụ hưởng từ những thông tin được tập hợp bởi một số cố vấn chuyên gia của IOC. Các cố vấn về nhiều lĩnh vực như giao thông, địa điểm, tài chính và phát triển bền vững sẽ tham quan ba Thành phố Ứng viên trong những tuần sắp tới và sẽ báo cáo Ủy ban Thẩm định trước các chuyến thăm thực tế của họ.

Những chuyến tiền trạm này sẽ cho phép các Thành phố Ứng viên giải quyết  các vấn đề kỹ thuật chi tiết trực tiếp với các cố vấn IOC trước khi những chuyến thăm của Ủy ban Thẩm định diễn ra, để đảm bảo công tác thẩm định hoàn toàn thận trọng. vậy, Ủy ban Thẩm định sẽ thực hiện các chuyến thăm có mục tiêu tập trung vào công tác tổ chức Thế vận hội Olympic và sự trải nghiệm của các vận động viên.

Việc thực hiện Giai đoạn 3 Hồ sơ Ứng tuyển cũng đánh dấu sự khởi đầu của công tác tuyên truyền quốc tế. Ba Thành phố Ứng viên được phép tuyên truyền những dự án của họ ra khỏi biên giới quốc gia của mình.

Quá trình Ứng cử bao gồm ba giai đoạn diễn ra trong vòng hai năm dẫn đến cuộc bầu chọn thành phố đăng cai tổ chức Thế vận hội Olympic 2024:

·        Giai đoạn 1: Tầm nhìn, Khái niệm và Chiến lược về Thế vận hội

·        Giai đoạn 2: Quản trị, Pháp luật và Tài trợ Địa điểm

·        Giai đoạn 3: Triển khai Thế vận hội, Kinh nghiệm và Di sản Địa điểm

Cả ba Thành phố Ứng viên còn không đầy 8 tháng để tiếp tục phát triển các dự án hoàn toàn phù hợp với Chương trình Nghị sự Olympic 2020 về cách Thế vận hội Olympic có thể đáp ứng tốt nhất tầm nhìn lâu dài đối với sự  phát triển bền vững của các thành phố ứng viên./. (Oympic.org 3/2/2017)

 

   Login