Thứ Bảy, Tháng Năm 18, 2024
Search
Thông tin chi tiết về giải đấu
Tên đại hội
ASIAN INDOOR GAMES 3
Ngày bắt đầu
30/10/2009
Ngày kết thúc
08/11/2009
Quốc gia đăng cai
Việt Nam
Địa chỉ Website
#
Thông tin về đại hội: