Chủ Nhật, Tháng Tư 21, 2024
Search

Lịch sử Olympic Việt Nam

Mô hình cơ cấu tổ chức

Danh sách thành viên

Danh bạ điện thoại

Điều lệ


Liên đoàn - Hiệp hội
Video
Thư viện ảnh
Img_0354_26-06-2012-03-41-10
Mô hình cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức thành viên của Uỷ ban Olympic Việt Nam hiện nay gồm:

 

Lãnh đạo Bộ Văn hoá-Thể thao và du lịch, Ngành Thể dục Thể thao, đại diện các Liên đoàn - Hiệp hội Thể thao Quốc gia, các tổ chức thể thao tự nguyện, đại diện các tỉnh-thành, ngành đoàn thể quần chúng, cơ quan thông tin đại chúng, đào tạo & khoa học kỹ thuật về thể dục thể thao, một số VĐV, HLV tiêu biểu...

 

- Các thành viên bầu ra Ban thường vụ; Ban Thường vụ bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Thủ quỹ theo nhiệm kỳ 4 năm.

- Hiện nay Ban Thường vụ của UB Olympic Việt Nam gồm 15 người, định kỳ mỗi năm tiến hành họp mặt 2 lần để quyết định các vấn đề.

- Đại hội đại biểu UB Olympic Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất họp theo nhiệm kỳ 4 năm một lần, gồm tất cả các thành viên để thảo luận; thông qua báo cáo tổng kết, tài chính, phương hướng nhiệm kỳ; sửa đổi Điều lệ; thông qua cơ cấu tổ chức; bầu Ban Thường vụ; thông qua danh sách các Ban chức năng.

- UB Olympic Việt Nam theo định kỳ mỗi năm họp một lần để kiểm điểm tình hình hoạt động năm qua và thông qua chương trình công tác năm tới.

- Các cơ quan giúp việc của Uỷ ban Olympic Việt Nam: UB Olympic Việt Nam uỷ nhiệm cho Ban Thường vụ điều hành các Ban chức năng gồm:

 

+ Ban Kiểm tra
+ Ban Vận động tài trợ
+ Ban Thể thao cho mọi người
+ Ban Chuyên môn và Luật
+ Ban Thông tin, Báo chí và Giáo dục
+ Ban Hợp tác Quốc tế
+ Ban Y học và chống Doping
+ Văn phòng

 

- Nguồn tài chính: Nguồn thu chủ yếu của UB Olympic Việt Nam hàng năm là do sự tài trợ của IOC, OCA và các tổ chức khác để chi cho tất cả các hoạt động.

 

Uỷ ban Olympic Việt Nam được tổ chức theo sơ đồ dưới đây: