Thứ Sáu, Tháng Mười Một 22, 2019
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Thư viện Video
Thư viện Ảnh
Aig3_09-10-2009-02-16-13
Tên Liên đoàn - Hiệp hội
Hiệp hội Quyền Anh Thế giới
Viết tắt
AIBA
Thành lập
1904
Chủ tịch
Dr Ching-Kuo Wu
Tổng thư ký
Ho Kim
Tel
+41 21 321 27 77
Fax
+41 21 321 27 72
Website
Địa chỉ
Maison du Sport International Av. de Rhodanie 54 1007 Lausanne Switzerland
   Login