Thứ Bảy, Tháng Tám 08, 2020
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Thư viện Video
Thư viện Ảnh
Lãnh đạo Tổng Cục TDTT chúc mừng Lý Hoàng Nam
Tên Liên đoàn - Hiệp hội
Liên đoàn bóng rổ thế giới
Viết tắt
FIBA
Thành lập
1989
Chủ tịch
Yvan Mainini (France)
Tổng thư ký
Borislav Stankovic (Serbia)
Tel
+41 (0)22 545 00 00
Fax
+41 (0)22 545 00 99
Website
Địa chỉ
Route Suisse, 5 - P.O Box 29 - 1295 Mies - Switzerland
   Login