Thứ Tư, Tháng Giêng 22, 2020
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Thư viện Video
Thư viện Ảnh
Yqvbw1230170966_25-09-2009-02-24-23
Tên Liên đoàn - Hiệp hội
Liên đoàn bóng ném thế giới
Viết tắt
IHF
Thành lập
1933
Chủ tịch
Dr Hassan Moustafa
Tổng thư ký
Joel DELPLANQUE
Tel
+41-61-228 90 40
Fax
+41-61-228 90 55
Website
Địa chỉ
Peter Merian-Strasse 23 P.O. Box 4002 Basle Switzerland
   Login