Thứ Bảy, Tháng Năm 30, 2020
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Thư viện Video
Thư viện Ảnh
VĐV Nguyễn Trần Anh Tuấn thực hiện động tác hoàn hảo nội dung 56kg của môn Cử tạ
Tên Liên đoàn - Hiệp hội
Liên đoàn thể thao dưới nước
Viết tắt
FINA
Thành lập
1908
Chủ tịch
Dr. Julio C. MAGLIONE
Tổng thư ký
Paolo BARELLI
Tel
(+41-21) 310 47 10
Fax
(+41-21) 312 66 10
Website
Địa chỉ
Avenue de l'Avant-Poste 4 CH - 1005 Lausanne SWITZERLAND
   Login