Thứ Hai, Tháng Mười Một 18, 2019
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Thư viện Video
Thư viện Ảnh
Môn Cầu Mây nữ Bãi biễn
Tên Liên đoàn - Hiệp hội
Liên đoàn thể thao dưới nước
Viết tắt
FINA
Thành lập
1908
Chủ tịch
Dr. Julio C. MAGLIONE
Tổng thư ký
Paolo BARELLI
Tel
(+41-21) 310 47 10
Fax
(+41-21) 312 66 10
Website
Địa chỉ
Avenue de l'Avant-Poste 4 CH - 1005 Lausanne SWITZERLAND
   Login