Thứ Tư, Tháng Bảy 06, 2022
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Thư viện Video
Thư viện Ảnh
Yqvbw1230170966_25-09-2009-02-24-23
Tên Liên đoàn - Hiệp hội
Liên đoàn Bắn súng Việt Nam
Viết tắt
VSF
Thành lập
28/10/1961
Chủ tịch
Ông Phí Thái Bình
Tổng thư ký
Ông Nguyễn Đức Uýnh
Tel
84 - 4 - 37336010/37472064
Fax
84 - 4 - 37336010
Địa chỉ
36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội