Thứ Sáu, Tháng Giêng 22, 2021
Search
Liên đoàn - Hiệp hội
Thư viện Video
Thư viện Ảnh
5_09-10-2009-10-59-22
Tên Liên đoàn - Hiệp hội
Liên đoàn điền kinh Châu Á
Viết tắt
AAA
Thành lập
1973
Chủ tịch
Gen. Dahlan Jumaan AL HAMAD (QAT)
Tổng thư ký
Mr Maurice NICHOLAS (SIN)
Tel
+65 6 286 5506
Fax
Địa chỉ
26 Windsor Park Road, District N574132, SINGAPORE