Saturday, July 13, 2024
Search
Vietnam Federations
Lastest Video
Photo Gallery
Một pha tấn công của đội tuyển Cầu Mây nam
Athlete
Trần Hiếu Ngân
Taekwondo
Lê Quang Liêm
Chess
Trương Thanh Hằng
Athletics
Phan Thị Hà Thanh
Gymnastics
Hoàng Xuân Vinh
Shooting
Nguyễn Hồng Sơn
Football
Vũ Thị Nguyệt Ánh
Karatedo
Phạm Cao Sơn
Shooting
Ngô Ngân Hà
Shooting
Phạm Đình Khánh Đoan
Athletics
Vũ Bích Hường
Athletics
Hoàng Thanh Trang
Chess
Vũ Mạnh Cường
Table Tennis
Lý Đức
Fitness
Nguyễn Thị Thúy Hiền
Wushu
Đặng Thị Đông
Shooting
Nguyễn Mạnh Tường
Shooting
Lê Huỳnh Đức
Football
Cao Ngọc Phương Trinh
Judo
Inter. Federations
Sports
Lastest Video
Vietnam Athletes
Name: Đặng Thị Đông
DOB: 1959
Gender: Female
Sport: Shooting
Introduction: Dang Thi Dong born in 1959, attended the SEA Games in a row from the 15th in 1989 to 21st in 2001 (except for 1999 does not hold), won many gold medals, silver, copper, lead and copper content, individual standard rifle, 3 position, slightly rifle 40 shots ... She is typical of athletes Vietnam in 1981 and from 1990 to 1993
Award:
Achivement
Medal Event Year Games
1989 SEA Games
1989 SEA Games
1989 SEA Games
1991 SEA Games
1991 SEA Games
1991 SEA Games
1991 SEA Games
1991 SEA Games
1993 SEA Games
1993 SEA Games
1995 SEA Games
1997 SEA Games
1997 SEA Games
1997 SEA Games
1997 SEA Games
2001 SEA Games