Saturday, May 18, 2024
Search
Vietnam Federations
Lastest Video
Photo Gallery
Một pha tấn công của đội tuyển Cầu Mây nam
Athlete
Trần Hiếu Ngân
Taekwondo
Lê Quang Liêm
Chess
Trương Thanh Hằng
Athletics
Phan Thị Hà Thanh
Gymnastics
Hoàng Xuân Vinh
Shooting
Nguyễn Hồng Sơn
Football
Vũ Thị Nguyệt Ánh
Karatedo
Phạm Cao Sơn
Shooting
Ngô Ngân Hà
Shooting
Phạm Đình Khánh Đoan
Athletics
Vũ Bích Hường
Athletics
Hoàng Thanh Trang
Chess
Vũ Mạnh Cường
Table Tennis
Lý Đức
Fitness
Nguyễn Thị Thúy Hiền
Wushu
Đặng Thị Đông
Shooting
Nguyễn Mạnh Tường
Shooting
Lê Huỳnh Đức
Football
Cao Ngọc Phương Trinh
Judo
Inter. Federations
Sports
Lastest Video
Vietnam Athletes
Name: Lê Huỳnh Đức
DOB: 1972
Gender: Male
Sport: Football
Introduction: Le Huynh Duc (born 1972) is a former player and coach football famous Vietnam. He was considered one of the legends of the national football team Vietnam, served as a Goodwill Ambassador of the UN Children's Fund (UNICEF) in Vietnam.
He was born April 20, 1972 in Saigon. His father, Le Van Tam, a former famous footballer in South Vietnam before 1975.
His football career began in 1991 when the football team joined the Military Zone 7, then transferred to Police Football Team Ho Chi Minh City. He soon was regarded as a talented player and became a squad of the national football team of Vietnam.
Award:
Achivement
Medal Event Year Games
1995 SEA Games
1997 SEA Games
1999 SEA Games