Thursday, October 01, 2020
Search
Vietnam Federations
Lastest Video
Photo Gallery
Một pha tấn công của đội tuyển Cầu Mây nam
Athlete
Trần Hiếu Ngân
Taekwondo
Lê Quang Liêm
Chess
Trương Thanh Hằng
Athletics
Phan Thị Hà Thanh
Gymnastics
Hoàng Xuân Vinh
Shooting
Nguyễn Hồng Sơn
Football
Vũ Thị Nguyệt Ánh
Karatedo
Phạm Cao Sơn
Shooting
Ngô Ngân Hà
Shooting
Phạm Đình Khánh Đoan
Athletics
Vũ Bích Hường
Athletics
Hoàng Thanh Trang
Chess
Vũ Mạnh Cường
Table Tennis
Lý Đức
Fitness
Nguyễn Thị Thúy Hiền
Wushu
Đặng Thị Đông
Shooting
Nguyễn Mạnh Tường
Shooting
Lê Huỳnh Đức
Football
Cao Ngọc Phương Trinh
Judo
Inter. Federations
Sports
Lastest Video
Vietnam Athletes
Name: Nguyễn Mạnh Tường
DOB: 1960
Gender: Male
Sport: Shooting
Introduction:
Nguyen Manh Tuong (born 1960) is an athlete Vietnam shooter. Nguyen Manh Tuong has repeatedly won national championships, winning gold medals in shooting sports congress as well as Southeast Asian Shooting Championships in Southeast Asia.
At the 2003 SEA Games 22 to be held in Vietnam, Nguyen Manh Tuong's best athletes Congress with 6 gold medals. In 2002, at the Asian Congress of Sports 14th, Nguyen Manh Tuong (Busan, Korea) won the individual bronze medal. 2 years later, Nguyen Manh Tuong won the right to attend the 2004 Summer Olympics in Athens, Greece
Award:
Achivement
Medal Event Year Games
1995 SEA Games
1995 SEA Games
1997 SEA Games
1997 SEA Games
1997 SEA Games
1997 SEA Games
2001 SEA Games
2001 SEA Games
2001 SEA Games
2001 SEA Games
   Login