Sunday, April 21, 2024
Search
Federations
Sports
Athlete
Trần Hiếu Ngân
Taekwondo
Lê Quang Liêm
Chess
Trương Thanh Hằng
Athletics
Phan Thị Hà Thanh
Gymnastics
Hoàng Xuân Vinh
Shooting
Nguyễn Hồng Sơn
Football
Vũ Thị Nguyệt Ánh
Karatedo
Phạm Cao Sơn
Shooting
Ngô Ngân Hà
Shooting
Phạm Đình Khánh Đoan
Athletics
Vũ Bích Hường
Athletics
Hoàng Thanh Trang
Chess
Vũ Mạnh Cường
Table Tennis
Lý Đức
Fitness
Nguyễn Thị Thúy Hiền
Wushu
Đặng Thị Đông
Shooting
Nguyễn Mạnh Tường
Shooting
Lê Huỳnh Đức
Football
Cao Ngọc Phương Trinh
Judo
Lastest Video
Sports
Gymnastics
Gymnastics (TDDC) is included in sports competitions at the Olympic Games since the early days (1896).
http://www.fig-gymnastics.com
Gymnastics (TDDC) is included in sports competitions at the Olympic Games since the early days (1896).

In 1921, the Federation gymnastics world was established and standardize the content and rules of the game.

The content of TDDC play:

- Arts Fitness

- Aerobics

- Tumbling around