Thứ Sáu, Tháng Bảy 12, 2024
Search
Video
Ảnh
Một pha tấn công của đội tuyển Cầu Mây nam
Liên đoàn hiệp hội
Môn thể thao
Trượt băng
Trượt băng là môn thể thao trượt trên băng bằng loại giày chuyên dùng. Trượt băng gồm 2 môn: trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật.

Trượt băng là môn thể thao trượt trên băng bằng loại giày chuyên dùng. Trượt băng gồm 2 môn: trượt băng tốc độ và trượt băng nghệ thuật. Trượt băng tốc độ hiện đại thi đấu ở các cự li: 500, 1.500, 5.000, 10.000 mét đối với nam; 500, 1.000, 3.000 mét đối với nữ.

 

Liên đoàn trượt băng tốc độ quốc gia đầu tiên được sáng lập ở Anh (1879). Cuộc thi trượt băng quốc tế đầu tiên tổ chức ở Viên (Áo, 1582). Từ 1924, trượt băng tốc độ được đưa vào chương trình đại hội thể thao Olympic mùa đông.