Thứ Sáu, Tháng Bảy 12, 2024
Search
Video
Ảnh
Một pha tấn công của đội tuyển Cầu Mây nam
Liên đoàn hiệp hội
Môn thể thao
Thuyền buồm
Thuyền buồm (Sailing) là một môn thể thao đòi hỏi sức mạnh nhưng cũng cần kĩ thuật.
http://www.sailing.org

Thuyền Buồm (Sailing) là một môn thể thao đòi hỏi sức mạnh nhưng cũng cần kĩ thuật.


Thuyển buồm được đưa vào thi đấu tại TVH từ năm 1900.